Studenții din anul 3 ai secției de Robotică din cadrul Facultății de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției împreună cu D-na. Conf.dr.-ing.ec. Dragomir Diana au efectuat în data de 22.03.2022 o vizită de studiu în cadrul companiei Emerson.
Pe parcursul vizitei, în cadrul uneia dintre unitățile de producție, vizitatorii au luat contact cu zona de montaj mecanic precum și o zonă de testare și analizare a gazelor rezultate în urma unor procese.
Le mulțumim gazdelor pentru primirea călduroasă!