Începând cu anul universitar 2018-2019 planul de învățământ al masteratului Design Industrial a fost modificat prin adăugarea de noi discipline care sa ofere absolvenților cunoștințe, abilitați si deprinderi necesare unei inserții rapide pe piața muncii. Disciplinele din planul de învățământ sunt grupate astfel:
Proiectare: Optimizarea multicriteriala a formelor si structurilor de produs, Integrarea tehnicilor CAD/CAM in designul de produs, Bazele proiectării produselor, Proiectarea produselor inteligente, Dezvoltarea produselor noi, Principiile proiectării totale, Tehnici de prototipare, Eco design-Ergo design.
Estetica si design: Prospecțiuni in estetica suprafețelor, Materiale moderne in designul de produs, Comunicari vizuale, Stilizare si modelare digitala
Discipline suport: Acționarea, comanda si controlul sistemelor mecanice, Controlul proceselor industriale, Managementul total al calității, Materializarea documentara inginereasca a conceptelor, Tehnici avansate de planificare si inovare, Tolerante si control dimensional, Managementul promovării produselor

Disciplinele si conținutul acestora sunt alese astfel încât sa se creeze o armonie intre disciplinele tehnice specifice inginerului proiectant cu cele care au obiect estetica si designul pentru a oferii absolvenților un pachet de cunoștințe solid si atractiv pentru angajatori.
La redefinirea planului de invatamant au participat si reprezentanti ai angajatorilor de top din Cluj-Napoca dintre care amintim : ARRK Research & Development SRL, Porsche Engineering Romania SRL, Napochim SA, Bombardier Romania, etc.
Informații admitere: Admitere master
Planul de invatamant: Master

Mai multe detalii: https://design-industrial.utcluj.ro/