SISTEME DE PRODUCŢIE DIGITALE (BISTRIȚA)

Programul de studii universitare de licenţă pregăteşte ingineri specializaţi în concepţia, proiectarea, programarea şi exploatarea sistemele de fabricaţie moderne, controlate şi asistate de calculator Specializarea acoperă un domeniu ingineresc al dezvoltării economice actuale bazat pe: proiectarea, construcţia, programarea, exploatarea şi optimizarea maşinilor, roboţilor industriali şi a sistemelor de fabricaţie. Abordarea este interdisciplinară, cu utilizarea cunostintelor teoretice şi experimentale ale ştiinţelor aplicate – informatică aplicată, automatică, mecatronică, mecanică, fizică, acţionări, electronică-electrotehnică.

Competenţe ale absolvenţilor:

  • Formare inginerească în domeniu, cu competenţe de bază în proiectarea, fabricaţia, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de producţie şi a echipamentelor de proces complexe;
  • Competenţe şi abilităţi speciale corespunzătoare utilizării echipamentelor şi tehnicilor moderne de conducere a proceselor cu utilizarea calculatorului (modelare, simulare)
  • Abilităţi şi competenţe de interdisciplinaritate în domeniul ingineriei industriale cu potenţial mare de inserţie pe piaţa muncii.
  • Competenţe de cooperare, şi de integrare în mediul economic, socioprofesional;
  • Capabilităţi în ocuparea poziţiilor de conducere în staff-ul tehnic, managerial sau educaţional.

Oportunităţi de continuare a studiilor:

Continuarea pregătirii prin studii de:

  • Masterat (2 ani), Diplomă de Master.
  • Studii doctorale (3 ani), Diplomă de Doctor inginer.

Menționăm că numele specializării a fost modificat în iunie 2018 din:” MAȘINI – UNELTE ȘI SISTEME DE PRODUCȚIE (BISTRIȚA)” în” SISTEME DE PRODUCŢIE DIGITALE (BISTRIȚA)”.

La finalizarea studiilor de licenţă se obţine Diplomă de Inginer în specializarea SISTEME DE PRODUCŢIE DIGITALE (BISTRIȚA)

SISTEME DE PRODUCŢIE DIGITALE (BISTRITA) este acreditată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

spd-bistrita.utcuj.ro