Prof.dr.ing. Popescu Sorin
Discipline: Managementul calitatii, Bazele managementului calitatii si sisteme de management al calitatii
Contact: Sala B01, Tel: 0264-40 1761
sorin.popescu@muri.utcluj.ro; posorin@gmail.com
Profil Google Scholar, CV
Popescu Sorin
Prof.dr.ing. Julean Danut
Discipline: Bazele aschierii si generarii suprafatelor, Masini si echipamente de fabricatie
Contact:  Sala A09, Tel: 0264-40 1639
danut.julean@staff.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV 
Prof.dr.ing. Ratiu Claudiu
Discipline: Actionari pneumatice si hidraulice, Conducerea si monitorizarea sistemelor de fabricatie automatizate
Contact: Sala D16, Tel: 0264-40 1741; Sala A118, Tel: 0264-40 1648
claudiu.ratiu@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Prof.dr.ing. Popescu Daniela
Discipline: Grafica asistata de calculator, Planificarea productiei asistata de calculator, Productia digitala
Contact: Sala 105 (Rectorat), Tel: 0264-20 2218
daniela.popescu@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Prof.dr.ing. Ciupan Cornel
Discipline: Creativitate si inventica, Managementul proprietatii intelectuale, Masini unelte, Principiile proiectarii totale
Contact: Sala G12B, Tel: 0264-40 1757
cornel.ciupan@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Prof.dr.ing. Crisan Liviu
Discipline: Ingineria si managementul calitatii, Tehnici si instrumente ale ingineriei calitatii, Specificatii geometrice ale produselor, Tolerante si control dimensional
Contact: Sala E115
liviu.crisan@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Prof.dr.ing. Pisla Adrian
Discipline: Comanda robotilor industriali
Contact: Sala A06, Tel: 0264-40 1638
adrian.pisla@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Prof.dr.ing. Brad Stelian
Discipline: Aplicatii robotice, Bazele roboticii, Ingineria si managementul inovarii, Limbaje de programare a robotilor industriali
Contact: Sala G119, Tel: 0264-40 1767
stelian.brad@staff.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Prof.dr.ing. Neamtu Calin
Discipline: Grafica asistata de calculator, Proiectare asistata, Software avansat de proiectare, Reverse engineering
Contact: Sala M410, Tel: 0264-40 2796
calin.neamtu@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Prof.dr.ing. Dragomir Mihai
Discipline: Ingineria si managementul clarificarii, Robotizarea fabricatiei asistata de calculator, Dezvoltarea produselor noi, Planificarea productiei asistata de calculator, Asigurarea si controlul calitatii in procesele robotizate, Tehnici statistice in planificarea si controlul calitatii
Contact: Sala B01, Tel: 0264-40 1761; Sala M109, Tel: 0264-20 2780
mihai.dragomir@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Conf.dr.ing. Popa Anton
Discipline: Masini unelte, Proiectarea echipamentelor de fabricatie
Contact: Sala M305, Tel: 0264-40 1786
anton.popa@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Conf.dr.ing. Ispas Virgil
Discipline: Constructia mecanica a robotilor industriali, Proiectare pentru calitate si mediu, Roboti si sisteme de automatizare, Roboti pentru servicii, Bazele proiectarii asistate a constructiilor sudate
Contact: Sala G106, Tel: 0264-40 1716
virgil.ispas@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Conf.dr.ing. Tripa Mihai
Discipline: Tolerante si control dimensional, Masini unelte si control dimensional
Contact: Sala E115
Profil Google Scholar, CV
Conf.dr.ing, Hurgoiu Dan
Discipline: Controlul proceselor industriale, Metode si echipamente pentru controlul proceselor industriale, Monitorizarea si controlul proceselor de fabricatie robotizate, Senzori si achizitii de date
Contact: Sala M110
dan.hurgoiu@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Conf.dr.ing. Brad Emilia
Discipine: Masini, echipamente de fabricatie si logistica industriala, Sisteme flexibile de fabricatie
Contact: Sala D16, Tel: 0264-40 1741
emilia.brad@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Conf.dr.ing. Mocan Bogdan
Discipline: Robotizarea fabricatiei, Masini, echipamente de fabricatie si logistica industriala, Fiabilitatea, mentenanta si siguranta in exploatarea sistemelor robotizate
Contact: Sala G118, Tel: 0264-40 1766
bogdan.mocan@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Conf.dr.ing. Nedezki Claudiu
Discipline: Bazele aschierii si generarii suprafetelor
Contact: Sala A08, Tel: 0264-40 1639
claudiu.nedezki@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Conf.dr.ing. Fulea Mircea
Discipline: Controlul distribuit in sisteme robotizate, Interfete pentru interactiunea om-robot, Managementul proiectelor, Tehnici de planificare si inovare in ingineria de produs
Contact: Sala G118, Tel: 0264-40 1766
mircea.fulea@staff.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Conf.dr.ec. Dragomir Diana
Discipline: Bazele managementului calitatii si sisteme de management al calitatii, Imbunatatirea sase sigma, Ingineria si managementul calitatii, Managementul total al calitatii, Sisteme de management integrat si modele de excelenta, Tehnici statistice in planificarea si controlul calitatii
Contact: Sala B01, Tel: 0264-40 1761
diana.dragomir@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Conf.dr.ing. Campean Emilia
Discipline: Comanda si programarea masinilor unelte cu comanda numerica, Masini, roboti, echipamente SFF, Politici si mecanisme institutionale in domeniul calitatii
Contact: Sala E07, Tel: 0264-40 1762, 0264-40 1698
emilia.campean@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Ursa Nicusor
Discipline: Tolerante si control dimensional, Intretinerea si exploatarea masinilor unelte, Masini si echipamente de fabricatie, Utilaje pentru prelucrarea lemnului
Contact:
nicusor.ursa@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Dobocan Corina
Discipline: Web design, Promovarea produselor, Sisteme de fabricatie, Optimizarea multicriteriala a formelor si structrilor de produs
Contact: Sala C06, Tel: 0264-40 1664
corina.dobocan@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Steopan Mihai
Discipine: Constructia mecanica a robotilor industriali, Roboti pentru servicii, Roboti si sisteme de automatizare, Bazele proiectarii asistate a constructiilor sudate
Contact: Sala G106, Tel: 0264-40 1716
mihai.steopan@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Covaciu Florin
Discipline: Masini, roboti, echipamente SFF, Comanda robotilor industriali
Contact: Sala E07, Tel: 0264-40 1762
covaciu.florin@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Curta Razvan
Discipline: Bazele aschierii si generarii suprafetelor, Fabricatie asistata, Grafica asistata de calculator, Masini si echipamente de fabricatie
Contact: Sala E115
razvan.curta@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Popister Florin
Discipline: Proiectare asistata de calculator, Grafica asistata de calculator
Contact: Sala M410, Tel: 0264-40 2796
florin.popister@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
SL.dr.ing. Pop Grigore
Discipline: Bazele metrologiei industriale, Ingineria si managementul calitatii, Tolerante si control dimensional, Masini unelte si control dimensional
Contact: Sala E115
grigore.pop@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Chis Ionut
Discipline: Actionari pneumatice, Actionari E si Hidropneumatice, Actionari hidraulice si pneumatice, Sisteme de actionare, Actionari hidraulice si pneumatice pentru masini unelte
Contact: Sala D16
ionut.chis@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Murar Mircea
Discipline: Actionarea electrica a robotilor industriali, Actionari electrice si hidraulice, Electronica aplicata pentru robotica, Sisteme de actionare, Sisteme de conducere a robotilor, Controlere logic programabile si automatizarea fabricatiei
Contact: Sala G118, Tel: 0264-40 1766
mircea.murar@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Pop Emanuela
Discipline: Creativitate si inventica, Masini unelte
Contact: Sala G12B, Tel: 0264-40 1757
emanuela.pop@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Tompa Vasile
Discipline: Metode si echipamente pentru controlul proceselor industriale, Monitorizarea si controlul proceselor de fabricatie robotizate, Senzori si achizitii de date, Senzori si sisteme senzoriale
Contact: Sala M110
vasile.tompa@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Comes Radu
Discipline: Elemente de realitate virtuala si fabricatie digitala, Grafica asistata de calculator, Ingineria asistata de calculator (CAD/CAM/CAR), Proiectare asistata, Studiul culorii pentru design, Studiul formei in design
Contact: Sala M403, Tel: 0264-40 2796
radu.comes@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Bodi Stefan
Discipline: Ingineria si managementul calitatii, Grafica asistata de calculator, Proiectare pentru calitate
Contact: Sala M403, Tel: 0264-40 2796
stefan.bodi@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Sl.dr.ing. Stan Anca
Discipline: Tehnici de planificare si inovare, Sisteme flexibile de fabricatie
Contact: Sala G118, Tel: 0264-40 1766
anca.stan@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Asist.drd.ing. Timoftei Sanda
Discipline: Bazele roboticii, Electronica aplicata pentru robotica, Sisteme de conducere a robotilor, Robotizarea Fabricatiei I
Contact: Sala G118, Tel: 0264-40 1766
sanda.timoftei@muri.utcluj.ro
Profil Google Scholar, CV
Asist.drd.ing. Rusan Claudiu-Ioan
Discipline: Grafică asistată de calculator, Mașini unelte I, Proiectarea mașinilor unelte, I, Geometrie descriptivă și desen tehnic, Tolerante si control dimensional
Contact: Extensia Bistrita, Tel: 0745-259492
rusanclaudiuioan@gmail.com
Profil Google Scholar, CV
Asist.drd.ing. Blagu Diana
Asist.dr.ing. Ciupan Mihai
Discipline: Masini-unelte, Proiectarea Masinilor-unelte, Masini-unelte Automate cu Comanda Numerica, Creativitate si Inventica, Bazele Creatiei Tehnice
Contact: mihai.ciupan@gmail.com, www.mhcresearch.com