Nevoile societății inspiră inginerii să inoveze. Inginerii analizează nevoile societății și creează soluții care modelează modul în care lumea arată și funcționează. Programul nostru de Design Industrial vă pregătește să creați obiecte și produse care să informeze, să distreze, să educe și să contribuie bunăstării societății si a mediului înconjurător.
Specializarea Design industrial este singura specializare a Facultății Construcții de Mașini pregătește ingineri proiectanți (cod 214438 – proiectant inginer mecanic : COR ). Specializarea este gestionata de către Departamentul Ingineria Proiectării si Robotica si oferă atât linie de licență cat si de masterat. Specializarea Design Industrial îmbină cele mai noi metode de modelarea si simulare 3D cu tehnicile de dezvoltare a produselor. Prin absolvirea acestei specializări veți dobândii cunoștințele și abilitățile necesare pentru a deveni un inginer proiectant flexibil, capabil să abordați toate etapele de proiectare a unui produs. Realitatea virtuala, animația 3D sau 3D printing sunt câteva dintre disciplinele care completează pregătirea unui inginer proiectant capabil sa furnizeze produse noi marketabile.

Specializarea Design Industrial este acreditata de ARACIS din 2006 si prin planul de învățământ îmbunătățit continuu vă stimulează creativitatea printr-un mix de discipline care pun accentul pe aspectele legate de design, estetica, ergonomia, interacțiunea in design, design comercial, precum și design pentru fabricarea și producția industrială.
Programul de licență pune la dispoziția candidaților 30 de locuri. Programa de studiu este una foarte atractiva, veți învăța să creați și să utilizați schițe, modele 3D și imagini – în moduri strategice și sofisticate – pentru a comunica idei și informații în produse atât de diverse cum ar fi ambalajele electronice, mobilierul, produsele medicale, produse industriale sau produse complexe cum ar fi automobilele.
Domeniile si disciplinele din planul de învățământ urmăresc dobândirea unor cunoștințe in:
Proiectare: Organe de mașini, Mașini unelte, Design de produs, Proiectare constructiva, Proiect Integrator, Proiectarea componentelor din plastic sau Design de Mobilier
Senzori si Acționări: Senzori si achiziții de date, Actuatorica, Aplicații cu microcontrolere in designul de produs, Interfețe om-mașină
Modelare 3D: Grafica asistata de calculator I si II, Modelarea asistata a formei in design
Tehnologii de fabricatie: Bazele generării suprafețelor, Tehnologii de Fabricație, Tehnologii de deformare plastica, Sisteme de Fabricație
Design si estetică: Studiul culorii pt. design, Concepția formei in design, Estetica si ergonomie
Calitate si inovare: Managementul inovării in designul de produs, Management de proiect, Calitate in designul de produs
Discipline complementare: Ecologie şi protecția mediului, Realitate virtuala, Tehnologii pentru imprimare 3D, Animație 3D, Tehnici de digitizare si reconstrucția produselor, Fiabilitatea Produselor, Tehnologii pentru internetul lucrurilor (IoT).

Pagina dedicata specializarii o puteti accesa aici.