Programul de masterat Managementul Proiectelor Tehnice (MPT), în curs de acreditare, este o iniţiativă nouă a departamentului IPR, în parteneriat strategic cu compania Emerson, având ca misiune formarea de specialiști capabili să coordoneze cu succes proiecte tehnice complexe, de la idee la rezultate sustenabile.

Mediul economic din România are nevoie de specialiști cu o pregătire complexă interdisciplinară (tehnică, comercială, gestionare resurse umane, planificare etc.) datorită faptului că firmele românești, dar și multe multinaționale, își gestionează – din România – diverse proiecte în întreaga lume. Tehnologiile de comunicare fiind la îndemână, proiectele se gestionează centralizat, în puncte unde sunt concentrați ingineri și manageri de proiect. În România există deja birouri de inginerie de unde se gestionează global proiecte. Totodată, tot mai multe IMM-uri abordează modul de lucru project-based în relațiile cu partenerii lor economici.

Programul de masterat MPT este adresat absolvenților din domenii tehnice (în special angajați sau întreprinzători) care doresc să înțeleagă, la un nivel superior, particularitățile și provocările proiectelor tehnice (industriale, IT, construcții), pe tot ciclul de viață al acestora și dintr-o perspectivă interdisciplinară.

Programul de masterat MPT este construit atât pe discipline consacrate în managementul de proiect – particularizate însă pentru proiecte tehnice – cât și pe discipline care îl diferențiază semnificativ de alte abordări (generaliste) de management de proiect: Software avansat pentru managementul proiectelor, Managementul proiectelor industriale, Managementul proiectelor din construcții, Managementul cunoștințelor și transfer tehnologic, Negocierea şi managementul contractelor sau Legislație comercială și managementul achizițiilor.

Lectorii programului de masterat MPT au experiență semnificativă în managementul proiectelor tehnice complexe și au fost (și sunt) implicați atât în proiecte cu industria cât și în proiecte de cercetare. Lectorii provin atât din mediul universitar (Universitatea Tehnică) cât și din cel industrial (partenerul strategic Emerson și alți parteneri din industrie și IT).

Discipline
Introducere în managementul proiectelor tehnice Noțiuni de bază în managementul de proiect
Procese de management de proiect
Propunerea unui proiect
Definirea problemei, Viziune și rezultate
Indicatori de performanță în managementul de proiect
Planificarea şi controlul proiectelor tehnice Managementul de program
Work breakdown structure
Managementul timpului
Indicatori de program / proiect
Tehnici, metode și software pentru analiză și planificare
Legislaţie comercială şi managementul achiziţiilor Managementul strategic al achizițiilor. Principii
Procesul de achiziție end-to-end. Corelații cu alte procese
Stabilirea procedurilor. Modelare. Strategia proiectelor de achiziție Predicția și planificarea necesităților
Pregătirea achizițiilor. Evaluarea ofertelor. Negocierea cu furnizorii
Realizarea contractelor. Urmărire contractelor și garanții
Mediu, sănătate şi securitate ocupaţională ISO 14001 și EMAS
ISO 45001 și ILO-OSH
Reglementări legale și instituții cu atribuții în domeniu
Noțiuni de igienă industrială. Substanțe periculoase
Tratarea situațiilor de urgenţă
Etică şi integritate academică şi corporativă Misiune, viziune, valori
Etica în cercetare & dezvoltare
Norme redactare proiecte
Tehnici anti-plagiat
Platforme online suport
Modelarea şi simularea proceselor de afaceri Standarde și abordări (IDEF, simulare discreta etc.)
Variabilitate proceselor industriale
Distribuții de probabilitate
Resurse și mecanisme de control
Instrumente software de modelare și simulare (SigmaFlow, Arena etc.)
Ingineria şi managementul sistemelor tehnice Teoria sistemelor
Standardul ISO 15288 – System Lifecycle Processes
Systems of Systems (SoS), Complex Adaptive Systems (CAS)
Industry 4.0 și abordări similare
Tendințe și evoluții de perspectivă
Proiectele în contextul organizaţiei şi managementul resurselor umane in proiectele tehnice Relații organizaționale și retenția resursei umane
Recrutarea talentelor
Managementul și aprecierea performanței
Răsplată și compensare
Drepturile și răspunderile angajaților
Managementul proiectelor industriale Demararea unui proiect industrial nou
Inginerie si proiectare
Coordonare si execuție
Achiziții
Controlul financiar al costurilor; documentare
Managementul proiectelor din constructii Proiecte Capex și tip delivery
Documentații pentru licitații
Standarde contract FIDIC
Siguranța în construcții
Recepția și predarea lucrărilor
Managementul proiectelor software Dezvoltarea planului de proiect
Ingineria cerințelor pentru un proiect software
Metodologii de dezvoltare software. Criterii de alegere
Managementul și monitorizarea proiectelor software
Tehnologii de virtualizare
Leadershipul echipelor tehnice Planificarea inițiativelor tehnice
Calități și caracteristici ale leadership-ului tehnic
Impactul leadership-ului tehnic
Selectarea soluțiilor tehnice
Implementarea și securizarea inițiativelor tehnice
Metode calitative şi cantitative în luarea deciziilor Instrumente și modele
Conceptul de utilitate
Metode de previzionare
Tehnici de decizie în grup
Analize de senzitivitate
Managementul calităţii in proiectele tehnice Politici și strategii de management al calității
Documente și înregistrări specifice
Standardul ISO 10006 Calitate în managementul proiectelor
Proiecte de tip Six Sigma
Calitatea produselor software (ISO 25010)
Negocierea şi managementul contractelor Contractele în raport cu aspectele critice din ciclul de viata a proiectelor
Strategii pentru negocierea contractelor
Procesul de negociere
Negocierea cu firmele mari și multinaționalele
Abordarea conflictelor și crizelor în cazul contractelor
Managementul riscului în cadrul proiectelor tehnice Evoluții și tendințe privind conceptul de risc
Modele și algoritmi de evaluare a riscului
Metode de reducere a riscurilor
Standardul ISO 31000 pentru Risk Management
Instrumente și documente pentru managementul riscurilor (FMEA, matricea riscurilor, registrul riscurilor etc.)
Managementul financiar al proiectelor Considerente generale privind bugetul unui proiect
Analize financiare
Finanțarea proiectelor (aspecte generale)
Finanțarea proiectelor de infrastructură
Previziuni și anticipare
Software avansat pentru managementul proiectelor Tipuri de soluții software pentru proiecte
Criterii de implementare a MPS
Infrastructura hardware și software
Software tour: Redmine (usage / administration)
Software tour: MS Project, Clarity, Primavera (usage)
Managementul cunoştintelor şi transfer tehnologic Modele și abordări actuale în domeniu
Bune practici în domeniu
Studii de caz din industria europeană
Integrarea în Industry 4.0 (cloud, data analytics etc.)
Aplicarea în cadrul proiectelor tehnice
Managementul schimbărilor Managementul schimbărilor și modele de schimbare organizațională
Abordarea rezistenței la schimbare
Managementul agil al schimbărilor
Indicatori de performanță pentru managementul schimbărilor
Managementul schimbărilor ca oportunitate
Tehnici de colaborare in proiecte internationale Componentele comunicării. Abilitati de comunicare
Bariere in comunicare in medii multiculturale
Planificarea si redactarea documentelor in medii multiculturale
Tehnologii de comunicare
Îmbunătățirea prezentărilor publice