Conform procedurii in vigoare privind acordarea gradatiilor de merit in UTCN astazi 14.10.2021 pana la ora 14 au depus dosare de concurs urmatoarele persoane :

Dosarele vor fi supuse analizei comisiei formate din : prof. Calin Neamtu , prof. Stelian Brad, prof. Mihai Dragomir, prof. Claudiu Ratiu si conf. Dan Hurgoiu.

Comisia a fost validata in sedinta de departament prin vot electronic in data de 14.10.2021 dupa finalizarea perioadei de inscriere in concursul de acordare a gradatiilor de merit pentru anul 2021.